top of page

Om Trønderelement

Trønderelement as ble etablert i 2005. I de første årene lå fabrikken på Statland i Namsos kommune, men i 2016 åpnet vi en ny fabrikk ved Lauvsnes i Flatanger kommune. Det nye bygget er på 1500 m2 og har moderne utstyr for produksjon av alle deler av bygget, inkludert takstoler. Vår helautomatiske sag og produksjonslinje har stor kapasitet og stor presisjon.

Bilde%20fabrikk_edited.jpg

Prosessen vår

Ethvert bygg består naturlig av elementer. Vegger, gulv og tak har naturlige skiller som sammen danner bygningskroppen.

Den store forskjellen på elementproduksjon i en fabrikk og på byggeplass er graden av kontroll.

Hos Trønderelement kjøres materialene rett inn i et innvendig lager og produksjonshallen har en helt stabil temperatur. Vi har med andre ord 100% kontroll på fukt.

Alle elementer produseres liggende på en jigg. En jigg er en stor montasjeplate hvor bygningsdelene låses fast i rett vinkel. Vi har med andre ord kontroll på at alt blir helt rett.

Produksjon

Klasikinis namas skage 120.JPG
Gulvelement ferdig.jpg
elementproduksjon, Kvetangen.jpg

Montering

Når elementene skal reises på byggeplass, skjer dette primært ved hjelp av kran. Elementene heises på plass og festes til gulv. Alle skjøter skrues sammen og vindtetting sammenføyes før bordkledning monteres i overgangen mellom elementene.

En montasje av et bygg tar kort tid og bygget er tett før fukt påvirker bygget.

Behovet for stillas og avfallshåndtering er svært begrenset og byggeplassen blir i liten grad påvirket av prosessen.

 

Alle elementer kan tilpasses etter kundens ønsker. Om elementene må bæres eller flys inn til tomten, tilpasser vi til dette.

La oss ta en prat om ditt neste prosjekt!

bottom of page